Centrul istoric Sighisoara > Introducere
Aşezată pe Valea Târnavei Mari în apropierea răscrucii drumului naţional către Mediaş şi Târgu Mureş, cetatea Sighişoarei, una din cele mai frumoase şi bine păstrate cetăţi medievale ale Ardealului se aşterne pe două platouri aşezate pe planuri diferite aparţinând Dealului Cetăţii.
Văzută de departe silueta cetăţii este dominată de Biserica din Deal pe platoul de sus şi Turnul cu Ceas pe platoul de jos.
Cetatea mai cuprinde Turnul Cositorilor, al Frânghierilor, al Ţesătorilor, al Croitorilor toate aparţinând breslelor de meşteşugari care le-au ridicat şi le-au dat nume. Cetatea care include străzi înguste  podite cu piatră şi case multicolore cu flori la fereastră prezintă un farmec deosebit.
De vizitat:
Turnul cu Ceas, construit în secolul al XIV-lea constituind poarta de intrare în cetate, a adăpostit multă vreme sfatul Orăşenesc. Forma actuală barocă este datorată unei reconstruiri din 1677. Fleşa atinge înălţimea de 64 m.
Turnul şi bastionul Măcelarilor – inclus în zidul de incintă spre exterior, construit probabil la sfârşitul secolului al XV-lea avea rol de apărare (de pe platforma sa se efectuau trageri de artilerie).
Casa cu Cerb specifică renaşterii transilvane, aflată în Piaţa Petoffi, numită astfel după capul de cerb fixat pe faţadă.
Casa „veneţiană” – amintind de goticul veneţian este o casă de locuit în faţa Bisericii Mănăstirii datând din sec. XVI.
Biserica din Deal, cel mai valoros monument al oraşului datând din anul 1345 când este atestată documentar. Sanctuarul, de o svelteţe deosebită compus din cor cu 2 travee şi absidă poligonală – eleganţa este amplificată de ferestrele gotice. În cor tabernacolul gotic cu decor traforat.
Amvonul, aghiazmatarul, picturile murale, interesante din punct de vedere stilistic şi iconografic aparţin artei monumentale gotice târzii. Remarcabil Altarul Sfântului Martin, stranele corului, aparţinând meşterului local Johannes Reymuth.
Biserica Mănăstirii – nu departe de Turnul cu Ceas datând din a doua jumătate a sec. al XIV-lea.
Valoroase cristelniţa de bronz din 1440, altarul baroc, covoarele orientale ale bisericii.
Turnul „la chip” din dealul Podeiului, acoperit cu şindrilă şi aşezat în marginea de vest a oraşului.
Scara Şcolii – 175 de trepte acoperite pentru a uşura accesul pe timp de iarnă din oraş la Biserica din Deal şi şcoală datând din 1642.