Situri satesti cu biserici fortificate in Transilvania > Valea Viilor > Introducere


Introducere

Ansamblul bisericii fortificate din Valea Viilor este caracteristic pentru tipul de fortificare a unei biserici preexistente, având amenajările defensive cele mai complexe, cel mai bine organizate din localităţile de colonizare săsească din Transilvania şi de un pitoresc remarcabil.
Biserica gotică, menţionată documentar în 1414, a fost construită în secolul XIV, pe locul unei biserici romanice. Era biserică-sală, cu turn pe vest, cor alungit şi absidă poligonală. Biserica avea tavan de lemn şi accese pe vest, sud şi nord şi era înconjurată de o incintă ovală. La sfârşitul secolului XV-începutul secolului XVI a fost fortificată: deasupra navei a fost ridicat un nivel de apărare pe arcade şi contraforţi, accesele de sud şi nord au fost supraînălţate şi protejate cu herse, a fost închis accesul de vest, turnul de vest a fost supraînălţat cu niveluri de apărare şi pază pe arcade şi contraforţi. Amenajările defensive cele mai complexe au fost ridicate deasupra corului şi absidei: zidurile acestora au fost îngroşate pentru a suporta turnul masiv cu 3 niveluri de apărare din cărămidă şi un nivel deschis, pe arcade şi contraforţi; acoperişul piramidal este întrerupt de nivelul al cincilea, de pază. Tavanul navei a fost înlocuit cu o boltă în reţea, iar în cor a fost săpată o fântână. Incinta ovală a fost înălţată şi înzestrată cu drum de strajă pe arcade şi guri de tragere, iar spre est, sud şi nord au fost construite turnuri, iar spre vest un turn de poartă. Localitatea, atestată dosumentar la 1263, este aşezată într-o cunoscută zonă viticolă. Păstrează structura istorică, piaţa triunghiulară cu biserica fortificată în centru şi trei uliţe la colţuri, ca şi planul locuinţelor şi decoraţia faţadelor din care este remarcat vrejul de vie, parte a stemei “scaunului” Mediaş.