Situri satesti cu biserici fortificate in Transilvania > Prejmer > Introducere

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate
Şcoala confesională evanghelică
Situl rural Prejmer

Introducere

Prejmer – Tartlau
Cetate ridicată prin secolele XIV – XV în satul Prejmer, nu departe de Braşov.
Rolul ei a fost în primul rând de apărare împotriva năvălitorilor care veneau prin pasul Buzău. În acest scop fortificaţia în formă de cerc avea ziduri groase de 3-4 m cu înălţimi până la 12 m, turnuri de pază, porţi de metal şi poduri care se ridicau la nevoie peste şanţurile de împrejmuire care erau umplute cu apă în caz de asediu. În această situaţie, sătenii din Prejmer se refugiau în cetate unde găseau adăpost în cămăruţe dispuse ca nişte faguri. O biserică veche remarcabilă din punct de vedere arhitectural în formă de cruce greacă, dovedindu-şi astfel datarea din timpul cavalerilor teutoni, de bună seamă influenţaţi de arhitectura bisericilor de la Ierusalim, a constituit nucleul în jurul căreia s-a ridicat cetatea.