Situri satesti cu biserici fortificate in Transilvania > Biertan > Introducere

Cetatea sătească şi biserica evanghelică
Fostă farmacie, azi locuinţă
Situl rural Biertan

Introducere

Ansamblul bisericii evanghelice fortificate aparţine tipului de fortificare cu amenajări defensive amplasate pe biserică şi incintă, fiind una din cele mai mari şi mai cunoscute biserici fortificate din Transilvania. Biserica a fost construită între 1493-1522, pe locul unei biserici anterioare. Este o biserică-hală gotic târziu, cu 3 nave, cor cu absidă poligonală, sacristie şi nivel de apărare, fiind ultima biserică hală construită în ţară. Păstrează remarcabile piese de sculptură, pictură şi mobilier gotic târziu, cu influenţe de Renaştere (sfârşitul secolului XV-Începutul secolului XVI): portalul vestic, portalul sacristiei cu uşa intersiată şi mecanismul de închidere al acesteia, amvonul, sculptat de Ulrich din Braşov, altarul poliptic, stranele. Fortificaţia, cu două incinte concentrice şi o a treia parţială, cu 7 turnuri şi 2 bastioane, exista în nucleu la 1468, fiind extinsă în secolul XVI. În incinta interioară, parţial demolată, sunt de remarcat turnul sudic, care are la parter fosta capelă catolică, cu picturi murale din secolul XVI, turnul vestic-fosta primărie şi turnul nord-estic, azi lapidariu care adăposteşte remarcabile lespezi funerare din secolele XVI-XVII.
Localitatea, atestată documentar la 1283, este dezvoltată de-a lungul a două uliţe mai importante şi păstrează structura medevală şi aspectul istoric al locuinţelor din secolele XVI-XIX, cu decoraţie barocă simplificată. Cea mai veche locuinţă, cu nucleu din secolul XV, se păstreză în curtea casei parohiale, iar pe latura estică a Pieţei, locuinţe cu nucleu din secolul XVI. Biertanul are, de asemenea, valoare simbolică şi memorială, căci între 1572-1867 a fost sediul Episcopatului Bisericii Evanghelice CA, centrul vieţii spirituale şi politice a saşilor transilvăneni.